×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01.05.2023

Deze Verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van producten door MORENO.care aan jou. We bieden een breed scala aan MORENO.care-diensten en soms kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer u een MORENO.care-service gebruikt, bent u ook onderworpen aan de voorwaarden, richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op die MORENO.care-services. Als deze verkoopvoorwaarden niet in overeenstemming zijn met de servicevoorwaarden, hebben die servicevoorwaarden voorrang.

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst bij MORENO.care. Door een bestelling te plaatsen bij MORENO.care, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1. Ons contract

Uw bestelling is een aanbod aan MORENO.care om het/de product(en) in uw bestelling te kopen. Wanneer u een bestelling plaatst om een product van MORENO.care te kopen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en met daarin de details van uw. De e-mail met de orderbevestiging is een bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen en bevestigt niet de acceptatie van uw aanbod om het/de bestelde product(en) te kopen. Wij accepteren uw aanbod en sluiten de koopovereenkomst voor een door u besteld product pas af wanneer wij het product naar u verzenden en u per e-mail bevestigen dat we het product naar u hebben verzonden. Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, ontvangt u mogelijk een afzonderlijke e-mail met de verzendbevestiging voor elk pakket, en elke e-mail met de verzendbevestiging en de bijbehorende verzending vormen een afzonderlijk verkoopcontract tussen ons voor het product of de producten. gespecificeerd in die e-mail met de verzendbevestiging. Uw contract is met MORENO.care. Zonder afbreuk te doen aan uw recht op annulering zoals uiteengezet in sectie 2 hieronder, kunt u uw bestelling van een product kosteloos annuleren voordat we de verzendbevestigings-e-mail met betrekking tot dat product hebben verzonden. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op bepaalde categorieën producten en diensten, inclusief digitale producten of software die niet in fysieke vorm worden geleverd of die naar uw wensen zijn vervaardigd (bijv. op maat gemaakte schoenen, op maat gemaakte inlegzolen, op maat gemaakte orthesen enz.) , zodra het downloaden of produceren (afhankelijk van wat eerder is) is begonnen.

U stemt ermee in om verkoopfacturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen zullen in pdf-formaat beschikbaar worden gesteld in het gedeelte Uw account op de website. Voor elke levering informeren wij u in onze verzendbevestiging per e-mail of er een elektronische factuur beschikbaar is. Raadpleeg onze helppagina's voor meer informatie over elektronische facturen en instructies voor het ontvangen van een papieren exemplaar.

2. Herroepingsrecht tot 14 dagen, uitzonderingen op herroeping en onze vrijwillige retourgarantie

Wettelijk recht

Tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is, kunt u uw bestelling zonder opgave van redenen annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) de gekochte goederen (of laatste goed, partij) heeft ontvangen. of stuk als het gaat om goederen of meerdere partijen of stukken afzonderlijk geleverd) of vanaf de dag van het sluiten van het contract, in het geval van diensten of digitale inhoud die niet in een materiële vorm wordt geleverd.

U moet ons op de hoogte stellen van uw beslissing om uw bestelling te annuleren. U kunt uw verzoek indienen volgens de instructies en formulieren die beschikbaar zijn op morenocare.com. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw bericht verzendt voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken en retourneert zoals beschreven op morenocare.com.

Voor meer informatie over de omvang, inhoud en instructies van de oefening kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Gevolgen van annulering

We vergoeden alle betalingen die we van u hebben ontvangen voor de gekochte goederen en vergoeden ook de bezorgkosten voor de goedkoopste manier van levering die door ons wordt aangeboden, niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we de bovenstaande mededeling hebben ontvangen. We gebruiken hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. U zult in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Vindt vergoeding plaats na de hierboven genoemde maximale termijn, dan wordt het aan u verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd.

Houd er rekening mee dat u de goederen moet terugsturen door de instructies op morenocare.com te volgen, niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering doorgeeft. U zult de directe kosten van het terugzenden van deze goederen moeten dragen. U kunt aansprakelijk worden gesteld als de waarde van de geretourneerde goederen vermindert als gevolg van de behandeling van de goederen (behalve wanneer het nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen).

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • de levering van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als ze na levering door u zijn ontzegeld, of die na levering onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd;
  • de levering van goederen gemaakt volgens uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd;
  • a diensten als MORENO.care deze volledig heeft uitgevoerd en u bij het plaatsen van uw bestelling heeft geaccepteerd dat wij met de levering kunnen beginnen en dat u deze niet meer kunt annuleren zodra de levering is begonnen;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als u bij het plaatsen van uw bestelling hebt geaccepteerd dat we met de levering kunnen beginnen en dat u deze niet meer kunt annuleren zodra de levering is gestart;

Onze vrijwillige retourgarantie

Onverminderd uw wettelijke rechten, biedt MORENO.care u de volgende vrijwillige retourgarantie:

Alle producten van de MORENO.care-sites kunnen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten aan MORENO.care worden geretourneerd als de producten compleet en in ongebruikte en onbeschadigde staat verkeren. De producten dienen te worden geretourneerd volgens onze aanwijzingen op morenocare.com. Deze vrijwillige retourgarantie is niet van toepassing op digitale producten of gepersonaliseerde producten.

Als u producten retourneert volgens deze vrijwillige retourgarantie, betalen wij u de reeds door u betaalde aankoopprijs terug, maar niet de leveringskosten van uw eerste aankoop. Evenzo kunnen het transportrisico en de retourkosten voor uw rekening zijn. Deze retourgarantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en heeft dus geen invloed op uw herroepingsrecht zoals hierboven beschreven.

3. Prijzen en beschikbaarheid

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende btw. Prijzen voor zakelijke klanten worden na inloggen getoond zonder toepasselijke BTW.

We vermelden beschikbaarheidsinformatie voor producten die door ons op de website worden verkocht, inclusief op elke productinformatiepagina. Afgezien van wat we op die pagina of anderszins op de website zeggen, kunnen we niet specifieker zijn over beschikbaarheid. Terwijl we uw bestelling verwerken, zullen we u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen als producten die u bestelt niet beschikbaar blijken te zijn en worden er geen kosten in rekening gebracht voor die producten.

Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld op de website, leveringsschattingen slechts dat zijn. Ze zijn geen gegarandeerde levertijden en er mag niet op worden vertrouwd als zodanig.

Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal artikelen in onze catalogus verkeerd geprijsd zijn. We controleren de prijzen bij het verwerken van uw bestelling en voordat we de betaling in ontvangst nemen. Als we een fout hebben gemaakt en de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs op de website, kunnen we vóór verzending contact met u opnemen om te vragen of u het product voor de juiste prijs wilt kopen of uw bestelling annuleren. Als de juiste prijs van een product lager is dan onze vermelde prijs, brengen we het lagere bedrag in rekening en sturen we het product naar je toe.

4. Productinformatie

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is MORENO.care niet de fabrikant van de producten die op deze website worden verkocht. Hoewel we eraan werken om ervoor te zorgen dat de productinformatie op onze website correct is, kunnen de daadwerkelijke productverpakkingen en materialen meer en andere informatie bevatten dan op onze website wordt weergegeven. Ingrediënten kunnen ook veranderen. Alle informatie over de producten op onze website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij raden u aan om niet alleen af te gaan op de informatie op onze website. Lees voor gebruik altijd de etiketten, waarschuwingen en aanwijzingen die bij het product zijn geleverd.

Lees voor gezondheidsproducten, in het geval van veiligheidsproblemen of voor andere informatie over een product, zorgvuldig de informatie die bij het product is geleverd of neem contact op met de fabrikant. De inhoud op deze site is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een arts of een andere bevoegde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverlener als u vermoedt dat u een medisch probleem heeft. Informatie en verklaringen over producten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of gezondheidstoestand. MORENO.care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onjuistheden over producten door fabrikanten of andere derden. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

5. Douane

Bij het bestellen van producten van MORENO.care voor levering buiten het land van MORENO.care kan het zijn dat u invoerrechten en belastingen moet betalen, die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn voor uw rekening; we hebben geen controle over deze kosten. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, dus neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke douanekantoor. Houd er bovendien rekening mee dat wanneer u bij MORENO.care bestelt, u wordt beschouwd als de geregistreerde importeur en moet voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land waarin u de producten ontvangt. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat onze internationale klanten zich ervan bewust zijn dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten.

7. Onze aansprakelijkheid

MORENO.care en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor (a) verliezen die niet zijn veroorzaakt door een inbreuk van onze kant, of (b) zakelijk verlies (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven), of (c) enige indirecte of gevolgschade die zowel voor u als voor ons niet te voorzien was toen het contract voor de verkoop van producten door ons aan u tot stand kwam.

De wetten van sommige landen staan sommige of alle hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze verantwoordelijkheid uit voor frauduleuze verklaringen door ons of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze voorwaarden als de vertraging of het niet nakomen het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Deze voorwaarde laat onverlet uw recht om de producten binnen een redelijke termijn naar u te laten verzenden. Als de vertraging optreedt voordat de producten worden verzonden, brengen we de producten pas in rekening als ze zijn verzonden en kunt u uw bestelling op elk moment voorafgaand aan de verzending annuleren.

7. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin MORENO.care is geregistreerd (met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen), en de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. We stemmen er beiden mee in ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het district Warschau, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten in verband met deze verkoopvoorwaarden af te dwingen in het land waarin MORENO.care is geregistreerd. , het VK of in het EU-land waar u woont. Als u een consument bent en uw gewone verblijfplaats in de EU of het VK heeft, geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet van uw land van verblijf.

8. Wijzigingen van de verkoopvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze website, ons beleid en onze algemene voorwaarden, inclusief deze verkoopvoorwaarden. U bent onderworpen aan de algemene voorwaarden, het beleid en de verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een wijziging van die algemene voorwaarden, het beleid of deze verkoopvoorwaarden wettelijk vereist is of overheidsinstantie (in welk geval het van toepassing kan zijn op eerder door u geplaatste bestellingen). Als een van deze verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

9. Vrijstelling

Als u deze verkoopvoorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze verkoopvoorwaarden schendt.

10. Kinderen

Wij verkopen geen producten voor aankoop door kinderen. Wij verkopen kinderproducten voor aankoop door volwassenen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je MORENO.care alleen gebruiken met tussenkomst van een ouder of voogd.

11. Onze contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

MORENO.care sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warschau
Polen

info@morenocare.com