×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Privacy- en cookiebeleid

Laatste update: 01.05.2023

We weten dat u het belangrijk vindt hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen uw vertrouwen in ons om dat zorgvuldig en verstandig te doen. Deze privacy- en cookieverklaring beschrijft hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken via MORENO.care-websites, apparaten, producten, diensten, online en fysieke winkels en applicaties die verwijzen naar deze Privacyverklaring (samen "MORENO.care-diensten").

 • Verwerkingsverantwoordelijken van persoonlijke informatie
 • Welke persoonlijke informatie over klanten verzamelt MORENO.care?
 • Voor welke doeleinden verwerkt MORENO.care uw persoonsgegevens?
 • Hoe zit het met cookies en andere identifiers?
 • Deelt MORENO.care uw persoonlijke gegevens?
 • Hoe veilig is informatie over mij?
 • Hoe zit het met reclame?
 • Tot welke informatie heb ik toegang?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Mogen kinderen de diensten van MORENO.care gebruiken?
 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
 • EU-VS en Zwitsers-VS privacyschild
 • Algemene EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en Britse gegevensbeschermingswetten - rechtsgrondslag
 • Contacten, mededelingen en herzieningen
 • Gerelateerde praktijken en informatie

1. Verwerkingsverantwoordelijken van persoonlijke informatie

MORENO.care zijn gegevensbeheerders van persoonlijke informatie die wordt verzameld en verwerkt via de diensten van MORENO.care.

2. Welke persoonlijke informatie over klanten verzamelt MORENO.care?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te leveren en voortdurend te verbeteren.

Dit zijn de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen:

 • Informatie die u ons geeft: We ontvangen en bewaren alle informatie die u verstrekt met betrekking tot de diensten van MORENO.care. Klik hier om voorbeelden te zien van wat we verzamelen. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van veel van onze MORENO.care-diensten.
 • Automatische informatie: We verzamelen en bewaren automatisch bepaalde soorten informatie over uw gebruik van MORENO.care- services, inclusief uw interactie met inhoud en services die beschikbaar zijn via MORENO.care-services. Zoals veel websites gebruiken wij cookies en andere unieke identifiers en verkrijgen wij bepaalde soorten informatie wanneer uw webbrowser of apparaat toegang krijgt tot MORENO.care-diensten en andere inhoud die door of namens MORENO.care Europe op andere websites wordt aangeboden. Klik hier om voorbeelden te zien van wat we verzamelen.
 • Informatie uit andere bronnen: We kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, zoals bijgewerkte bezorg- en adresgegevens van onze vervoerders, die we gebruiken om onze administratie te corrigeren en uw volgende aankoop gemakkelijker te bezorgen. Klik hier om voorbeelden te zien van de informatie die we ontvangen.

3. Voor welke doeleinden verwerkt MORENO.care uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om de MORENO.care-diensten die wij onze klanten bieden, uit te voeren, aan te bieden en te verbeteren. Deze doeleinden omvatten:

 • Inkoop en levering van producten en diensten. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om bestellingen aan te nemen en af te handelen, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over bestellingen, producten en diensten en aanbiedingen.
 • Moreno.care-services bieden, problemen oplossen en verbeteren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om functionaliteit te bieden, prestaties te analyseren, fouten op te lossen en de bruikbaarheid en effectiviteit van de MORENO.care-services te verbeteren.
 • Aanbevelingen en personalisatie. We gebruiken uw persoonlijke informatie om functies, producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren te identificeren en uw ervaring met de diensten van MORENO.care te personaliseren.
 • Spraak-, beeld- en cameradiensten leveren. Wanneer u onze spraak-, beeld- en cameradiensten gebruikt, verwerken wij uw spraakinvoer, afbeeldingen, video's en andere persoonlijke informatie om op uw verzoeken te reageren, u de gevraagde service te bieden en onze MORENO.care-services te verbeteren.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wetten. Zo verstrekken wij informatie over vestigingsplaats en bankrekeninggegevens voor identiteitscontrole en andere doeleinden.
 • Communiceren met jou. We gebruiken uw persoonlijke informatie om met u te communiceren met betrekking tot MORENO.care- diensten via verschillende kanalen (bijv. per telefoon, e-mail, chat).
 • Reclame. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven voor functies, producten en services die voor u interessant kunnen zijn. Lees voor meer informatie onze kennisgeving over op interesses gebaseerde advertenties.
 • Fraudepreventie en kredietrisico's. We process personal information to prevent and detect fraud and abuse in order to protect the security of our customers, MORENO.care, and others. We may also use scoring methods to assess and manage credit risks.
 • Doeleinden waarvoor we uw toestemming vragen. We kunnen ook om uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een specifiek doel dat we aan u meedelen. Wanneer u ermee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken en stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor dat doel.

4. Hoe zit het met cookies en andere identifiers?

We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze diensten aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen en advertenties weer te geven. Om onze systemen in staat te stellen uw browser of apparaat te herkennen en om MORENO.care-diensten aan u te leveren, gebruiken we cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken.

5. Deelt MORENO.care uw persoonlijke gegevens?

Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en het is niet onze taak om de persoonlijke informatie van onze klanten aan anderen te verkopen. MORENO.care deelt persoonlijke informatie van klanten alleen zoals hieronder beschreven en met MORENO.care.com, Inc. en de dochterondernemingen die MORENO.care.com, Inc. beheert en die ofwel onderworpen zijn aan deze privacyverklaring of praktijken volgen die minstens even beschermend zijn zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 • Transacties met derden: Wij stellen u diensten, producten, toepassingen of vaardigheden ter beschikking die door derden worden geleverd voor gebruik op of via MORENO.care-diensten. U kunt zien wanneer een derde partij betrokken is bij uw transacties en we delen persoonlijke informatie van klanten met betrekking tot die transacties met die derde partij.
 • Zakelijke overdrachten: Naarmate we ons bedrijf blijven ontwikkelen, is het mogelijk dat we andere bedrijven of diensten verkopen of kopen. Bij dergelijke transacties is klantinformatie over het algemeen een van de overgedragen bedrijfsmiddelen, maar blijft onderworpen aan de beloften die zijn gedaan in een reeds bestaande privacyverklaring (tenzij de klant natuurlijk anders instemt). Ook, in het onwaarschijnlijke geval dat MORENO.care.com of vrijwel al zijn activa wordt overgenomen, zal klantinformatie natuurlijk een van de overgedragen activa zijn.
 • Bescherming van MORENO.care en anderen: We geven account- en andere persoonlijke informatie vrij wanneer we denken dat vrijgave gepast is om te voldoen aan de wet, onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of de rechten, eigendommen of veiligheid van MORENO.care, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en ter vermindering van het kredietrisico.
 • Persoonlijke informatie delen met anderen: Anders dan hierboven uiteengezet, ontvangt u een melding wanneer persoonlijke informatie over u mogelijk wordt gedeeld met derden en krijgt u de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze informatie niet te delen.
 • Overschrijvingen buiten de Europese Economische Ruimte en het VK: Telkens wanneer we persoonlijke informatie overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of het VK, zorgen we ervoor dat de informatie wordt overgedragen in overeenstemming met onze privacyverklaring en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We vertrouwen op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of gebruiken contracten met standaardwaarborgen gepubliceerd door de Europese Commissie en vergelijkbare maatregelen onder Britse wetgeving voor dergelijke overdrachten.

6. Hoe veilig is informatie over mij?

We ontwerpen onze systemen met uw veiligheid en privacy in gedachten.

 • We werken eraan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tijdens de verzending te beschermen door coderingsprotocollen en software te gebruiken.
 • We volgen de gegevensbeveiligingsstandaard van de betaalkaartindustrie (PCI DSS) bij het omgaan met creditcardgegevens.
 • We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke klantinformatie. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we persoonlijke informatie aan u bekendmaken.
 • Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en tot uw computers, apparaten en toepassingen. We raden aan een uniek wachtwoord te gebruiken voor uw MORENO.care-account dat niet wordt gebruikt voor andere online accounts. Zorg ervoor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

7. Hoe zit het met reclame?

 • Adverteerders van derden en links naar andere websites: De diensten van MORENO.care kunnen advertenties van derden en links naar andere websites en apps bevatten. Externe advertentiepartners kunnen informatie over u verzamelen wanneer u interactie hebt met hun inhoud, advertenties en diensten. Voor meer informatie over advertenties van derden op MORENO.care, inclusief op interesses gebaseerde advertenties.
 • Gebruik van advertentiediensten van derden: We voorzien advertentiebedrijven van informatie waarmee ze u kunnen voorzien van meer bruikbare en relevante MORENO.care-advertenties en om hun effectiviteit te meten. We delen nooit uw naam of andere informatie die u direct identificeert wanneer we dit doen. In plaats daarvan gebruiken we een advertentie-ID zoals een cookie, een apparaat-ID of een code die is afgeleid van het toepassen van onomkeerbare cryptografie op andere informatie, zoals een e-mailadres.

8. Tot welke informatie heb ik toegang?

U kunt toegang krijgen tot uw informatie, waaronder uw naam, adres, betalingsopties, profielinformatie en aankoopgeschiedenis in het gedeelte "Uw account" van de website.

9. Welke keuzes heb ik?

Als u vragen of bezwaar heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, neem dan contact op met onze klantenservice. Veel van onze MORENO.care-services bevatten ook instellingen die u opties bieden over hoe uw informatie wordt gebruikt.

 • Zoals hierboven beschreven, kunt u ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van veel van de MORENO.care-diensten.
 • Op onze website kunt u bepaalde informatie toevoegen of bijwerken. Wanneer u informatie bijwerkt, bewaren we meestal een kopie van de vorige versie voor onze administratie.
 • Als u geen e-mail of andere communicatie van ons wilt ontvangen, pas dan uw klantcommunicatievoorkeuren aan.
 • De helpfunctie op de meeste browsers en apparaten zal u vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser of apparaat nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Omdat cookies u in staat stellen te profiteren van enkele essentiële functies van MORENO.care-services, raden we u aan ze ingeschakeld te laten. Als u bijvoorbeeld onze cookies blokkeert of op een andere manier weigert, kunt u geen artikelen aan uw winkelmandje toevoegen, niet naar de kassa gaan of geen MORENO.care-services gebruiken waarvoor u zich moet aanmelden. Voor meer informatie over cookies, zie onze cookies melding.
 • Als u op onze websites wilt surfen zonder de browse-activiteit aan uw account te koppelen, kunt u dit doen door uit te loggen bij uw account en cookies in uw browser uit te schakelen.
 • U kunt de aanbevelingen die u in onze winkel ontvangt beheren en uw browsegeschiedenis bewerken.
 • Wanneer u ermee instemt dat wij uw persoonsgegevens voor een bepaald doel verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken en zullen wij de verdere verwerking van uw gegevens voor dat doel stopzetten.
 • U kunt zich ook afmelden voor bepaalde andere soorten gegevensverwerking door uw instellingen op de toepasselijke MORENO.care- website, -apparaat of -toepassing bij te werken. Voor meer informatie klik hier. De meeste niet-MORENO.care-apparaten bieden gebruikers ook de mogelijkheid om apparaatmachtigingen te wijzigen (bijv. locatieservices uitschakelen/toegang krijgen, contacten). Voor de meeste apparaten bevinden deze bedieningselementen zich in het instellingenmenu van het apparaat. Als je vragen hebt over het wijzigen van je apparaatrechten op apparaten die door derden zijn gemaakt, raden we je aan contact op te nemen met je mobiele provider of de fabrikant van je apparaat, aangezien verschillende apparaten verschillende machtigingsinstellingen kunnen hebben.

Bovendien heeft u, behoudens de toepasselijke wetgeving, het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren en te verwijderen, en om gegevensoverdraagbaarheid te vragen. U kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens of vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen beperken. Als je een van deze dingen wilt doen, neem dan contact op met de klantenservice.

10. Mogen kinderen de diensten van MORENO.care gebruiken?

MORENO.care verkoopt geen producten voor aankoop door kinderen. Wij verkopen kinderproducten voor aankoop door volwassenen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de diensten van MORENO.care alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

11. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens om uw voortgezette gebruik van de diensten van MORENO.care mogelijk te maken, zolang dit nodig is om te voldoen aan de relevante doeleinden beschreven in deze privacyverklaring, zoals wettelijk vereist, zoals voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden, of zoals anderszins aan u is meegedeeld. We bewaren bijvoorbeeld uw transactiegeschiedenis zodat u eerdere aankopen kunt bekijken (en indien gewenst herhaalbestellingen) en naar welke adressen u bestellingen hebt verzonden, en om de relevantie van producten en inhoud die we aanbevelen te verbeteren.

12. Algemene verordening gegevensbescherming van de EU en Britse gegevensbeschermingswetten - Wettelijke basis

De EU AVG en Britse gegevensbeschermingswetten vereisen een wettelijke basis voor ons gebruik van persoonlijke informatie. Onze basis varieert afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken. We gebruiken:

 • Uitvoering van een contract wanneer wij u producten of diensten leveren, of daarover met u communiceren. Dit geldt ook wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken om bestellingen aan te nemen en af te handelen, producten en diensten te leveren en betalingen te verwerken.
 • Onze legitieme zakelijke belangen en de belangen van onze klanten wanneer we MORENO.care-services verbeteren (inclusief wanneer we uw spraak-, video- of camera-invoer gebruiken om services te verbeteren), wanneer we fraude en misbruik detecteren en voorkomen om de veiligheid van onze klanten, onszelf of anderen, en wanneer we u op interesses gebaseerde advertenties aanbieden.
 • Aanbevelingen en personalisatie. We gebruiken uw persoonlijke informatie om functies, producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren te identificeren en uw ervaring met de diensten van MORENO.care te personaliseren.
 • Uw toestemming wanneer we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een specifiek doel dat we aan u meedelen. Wanneer u ermee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken en stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor dat doel.
 • Naleving van een wettelijke verplichting wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan wetten. We verzamelen bijvoorbeeld de vestigingsplaats en bankrekeninggegevens van de verkoper voor identiteitsverificatiedoeleinden.
 • Deze en andere rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van het doel waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken.

13. Contacten, mededelingen en herzieningen

Als u zich zorgen maakt over privacy bij MORENO.care of als u contact wilt opnemen met een van onze gegevensbeheerders, neem dan contact op met de klantenservice met een grondige beschrijving en we zullen proberen het probleem voor u op te lossen. U kunt een klacht indienen bij onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit, de informatiecommissie of bij een andere lokale autoriteit.

Ons bedrijf verandert voortdurend en onze privacyverklaring zal ook veranderen. U dient onze website regelmatig te controleren om recente wijzigingen te zien. Tenzij anders vermeld, is onze huidige privacyverklaring van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. We staan achter de beloften en zullen ons beleid en onze praktijken nooit wezenlijk wijzigen om ze minder beschermend te maken voor klantinformatie die in het verleden is verzameld zonder de toestemming van de betrokken klanten.

14. Voorbeelden van verzamelde informatie

Informatie die u ons geeft wanneer u de diensten van MORENO.care gebruikt.

U verstrekt ons informatie wanneer u:

 • Zoek naar producten of diensten in onze winkels.
 • Plaats een bestelling via MORENO.care services.
 • Inhoud downloaden, streamen, bekijken of gebruiken op een apparaat of via een service of toepassing op een apparaat.
 • Geef informatie op in uw account of uw profiel.
 • Upload uw contacten.
 • Configureer uw instellingen op, geef toestemming voor gegevenstoegang voor of communiceer met een MORENO.care-apparaat of -service.
 • Bied uw producten of diensten aan op of via de diensten van MORENO.care.
 • Communiceer met ons via telefoon, e-mail of anderszins.
 • Vul een vragenlijst, een ondersteuningsticket of een deelnameformulier voor een wedstrijd in.
 • Upload of stream afbeeldingen, video's of andere bestanden van onze website en andere MORENO.care-diensten.
 • Stel kijklijsten, verlanglijstjes of cadeaulijsten samen.
 • Neem deel aan community-functies, geef klantrecensies en beoordeel ze.
 • Geef een herinnering voor een speciale gelegenheid op.
 • Maak gebruik van productbeschikbaarheidswaarschuwingen, zoals beschikbaarheidsmeldingen.

Als gevolg van deze acties kunt u ons informatie verstrekken zoals: uw naam, adres en telefoonnummer, betalingsinformatie, uw leeftijd, uw locatiegegevens, uw IP-adres, mensen, adressen en telefoonnummers die in uw adressen staan, e -mailadressen van uw vrienden en andere mensen, inhoud van beoordelingen en e-mails aan ons, afbeeldingen en video's die zijn verzameld of opgeslagen in verband met MORENO.care-diensten, informatie en documenten met betrekking tot identiteit en reputatie, zakelijke en financiële informatie, informatie over kredietgeschiedenis , btw-nummers en apparaatlogbestanden en configuraties.

Automatische informatie

Voorbeelden van de informatie die we verzamelen en analyseren zijn:

 • Het internetprotocoladres (IP) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden.
 • Login, e-mailadres, wachtwoord.
 • De locatie van uw apparaat of computer.
 • Informatie over inhoudsinteractie, zoals inhoudsdownloads.
 • Apparaatstatistieken zoals wanneer een apparaat in gebruik is, toepassingsgebruik, verbindingsgegevens en eventuele fouten of mislukte gebeurtenissen.
 • Versie- en tijdzone-instellingen.
 • Aankoop- en inhoudgebruiksgeschiedenis, die we soms samenvoegen met vergelijkbare informatie van andere klanten om functies zoals bestsellers te creëren.
 • De volledige uniforme resource locators (URL) clickstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), cookienummer, producten en/of inhoud die u hebt bekeken of gezocht, reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's , informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs).
 • Telefoonnummers die worden gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen.

We may also use device identifiers, cookies, and other technologies on devices, applications and our web pages to collect browsing, usage or other technical information for fraud prevention purposes.

Informatie uit andere bronnen.

Voorbeelden van informatie die we uit andere bronnen ontvangen, zijn:

 • Bijgewerkte bezorg- en adresgegevens van onze vervoerders of andere derde partijen, die we gebruiken om onze administratie te corrigeren en uw volgende aankoop of communicatie gemakkelijker te bezorgen.
 • Accountinformatie, aankoop- of inwisselingsinformatie en paginaweergave-informatie van sommige verkopers waarmee we co-branded- bedrijven runnen of waarvoor we technische, fulfilment-, advertentie- of andere diensten leveren.
 • Informatie over uw interacties met producten en diensten die worden aangeboden door onze dochterondernemingen.
 • Zoekresultaten en links.
 • Kredietgeschiedenisinformatie van kredietmaatschappijen, die we gebruiken om fraude te voorkomen en op te sporen en om bepaalde krediet- of financiële diensten aan sommige klanten aan te bieden.

Informatie waartoe u toegang heeft

Voorbeelden van informatie waartoe u toegang hebt via de diensten van MORENO.care zijn:

 • Status van recente bestellingen (inclusief abonnementen).
 • Uw volledige bestelgeschiedenis.
 • Persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord en communicatievoorkeuren.
 • Betalingsinstellingen (waaronder betaalkaartgegevens en cadeaubon, cadeaubon en saldocheques).
 • Instellingen voor e-mailmeldingen (inclusief waarschuwingen over productbeschikbaarheid, leveringen, herinneringen voor speciale gelegenheden en nieuwsbrieven).
 • Aanbevelingen en de producten die u onlangs heeft bekeken, vormen de basis voor aanbevelingen.
 • Boodschappenlijstjes en cadeaulijstjes (inclusief verlanglijstjes).
 • Uw inhoud, apparaten, services en gerelateerde instellingen, en communicatie en op interesses gebaseerde advertentievoorkeuren.
 • Inhoud die u onlangs hebt bekeken.