×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 01.05.2023

MORENO.care en/of hun gelieerde ondernemingen (MORENO.care) bieden websitefuncties en andere producten en diensten aan u wanneer u morenocare.com (de website) bezoekt of winkelt, MORENO.care-apparaten, -producten of -diensten gebruikt, MORENO gebruikt .care- applicaties voor mobiel, of gebruik software geleverd door MORENO.care in verband met een van de voorgaande (gezamenlijk MORENO.care- diensten). Zie onze privacyverklaring, onze cookieverklaring om te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken via MORENO.care-services. MORENO.care levert de MORENO.care diensten en verkoopt onze producten aan u onder de voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u de diensten van MORENO.care gebruikt. Door de diensten van MORENO.care te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

We bieden een breed scala aan MORENO.care-diensten en soms kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer u een MORENO.care- service gebruikt (bijvoorbeeld uw profiel, cadeaubonnen of MORENO.care-applicaties voor mobiel), bent u ook onderworpen aan de voorwaarden, richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op die MORENO.care-service. Als deze gebruiksvoorwaarden niet in overeenstemming zijn met de servicevoorwaarden, hebben die servicevoorwaarden voorrang.

1. Elektronische communicatie

Wanneer u een dienst van MORENO.care gebruikt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. We zullen op verschillende manieren elektronisch met u communiceren, zoals via e-mail, sms, pushmeldingen in de app of door e-mailberichten of mededelingen op de website te plaatsen of via de andere MORENO.care-diensten, zoals onze berichtencentrum. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn, tenzij dwingende toepasselijke wetten specifiek een andere vorm van communicatie vereisen.

2. Aanbevelingen en personalisatie

Als onderdeel van de MORENO.care-services zullen we functies, producten en services aanbevelen, inclusief advertenties van derden die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren identificeren en uw ervaring personaliseren.

3. Auteursrechten, auteursrechten en databankenrechten

Alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar is gemaakt via een MORENO.care-service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en gegevenscompilaties, is eigendom van MORENO.care of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door Duitse en internationale auteurs-, auteurs- en databankrechten. De compilatie van alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar is gesteld via een MORENO.care-service is het exclusieve eigendom van MORENO.care en wordt beschermd door internationale copyright- en databankrechten.

U mag geen delen van de inhoud van een MORENO.care-service extraheren en/of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In het bijzonder mag u zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen gebruik maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens om (eenmalig of meerdere keren) substantiële delen van de inhoud van een MORENO.care-service te extraheren voor hergebruik. U mag ook geen eigen database maken en/of publiceren die substantiële delen van een MORENO.care-service bevat (bijv. onze prijzen en productvermeldingen) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4. Handelsmerken

Afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn gemaakt via een MORENO.care-service zijn handelsmerken of handelsimago van MORENO.care. De handelsmerken en handelsopmaak van MORENO.care mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van MORENO.care is, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of op een manier die MORENO.care in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van MORENO.care en die voorkomen in een MORENO.care-service, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door MORENO.care.

5. Licentie en toegang

Onder voorbehoud van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke servicevoorwaarden en uw betaling van eventuele toepasselijke vergoedingen, verlenen MORENO.care of haar contentproviders u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet- licentieerbare licentie om toegang te krijgen tot persoonlijke en niet-commerciële gebruik van de diensten van MORENO.care. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van een MORENO.care-service of de inhoud ervan, het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen, elk afgeleid gebruik van een MORENO.care-service of de inhoud ervan, het downloaden of het kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze gebruiksvoorwaarden of servicevoorwaarden zijn voorbehouden aan en behouden door MORENO.care of haar licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere leveranciers van inhoud. Geen enkele MORENO.care-service, noch enig deel van een MORENO.care-service, mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen frame- of frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van MORENO.care in te sluiten. U mag geen metatags of andere verborgen tekst gebruiken waarin de namen of handelsmerken van MORENO.care worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag de diensten van MORENO.care niet misbruiken. U mag de MORENO.care-diensten alleen gebruiken zoals wettelijk is toegestaan. De door MORENO.care verleende licenties eindigen als u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden of servicevoorwaarden.

6. Jouw rekening

Mogelijk hebt u uw eigen MORENO.care-account nodig om bepaalde MORENO.care-services te gebruiken en moet u mogelijk zijn aangemeld bij het account en een geldige betaalmethode hebben.

Als er een probleem is met het in rekening brengen van uw geselecteerde betaalmethode, kunnen we elke andere geldige betaalmethode die aan uw account is gekoppeld, in rekening brengen. Klik op betalingen en wijzig de betaalmethode.

Als u een MORENO.care-service gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U dient alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt gehouden en u dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend is geworden bij iemand anders, of als het wachtwoord wordt of waarschijnlijk zal worden op ongeoorloofde wijze gebruikt. U bent ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die u ons verstrekt juist en volledig zijn en dat u ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in de door u verstrekte gegevens. U kunt toegang krijgen tot uw gegevens in het uw account-gedeelte van de website.

U mag geen MORENO.care-service gebruiken: (a) op een manier die ervoor zorgt of waarschijnlijk zal veroorzaken dat een MORENO.care- service of enige toegang ertoe op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of belemmerd, of (b ) voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of andere onwettige activiteit, of (c) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken.

We behouden ons het recht voor om MORENO.care-diensten te weigeren of accounts te beëindigen als uw gedrag hiertoe een gegronde reden geeft. Dit zal met name het geval zijn als u de toepasselijke wetgeving, toepasselijke contractuele bepalingen, onze richtlijnen of ons beleid schendt, die allemaal toegankelijk zijn op de website. Niettegenstaande een dergelijke beperking of beëindiging, blijft u toegang houden tot inhoud en diensten die u tot op dat moment hebt gekocht.

7. Recensies, opmerkingen, mededelingen en andere inhoud

Bezoekers mogen beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud plaatsen, e-cards en andere communicatie verzenden en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk of inbreukmakend op de privacy is , inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk en bestaat niet uit of bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam". U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van een kaart of andere inhoud. We behouden ons het recht voor (maar niet, bij gebrek aan een geldig meldingsformulier, de verplichting) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. Als u van mening bent dat enige inhoud op of geadverteerd voor verkoop op een MORENO.care-service een lasterlijke verklaring bevat, of dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden door een item of informatie op een MORENO.care-service, laat het ons dan weten door het invullen en indienen het juiste meldingsformulier en we zullen reageren.

Als u klantrecensies, opmerkingen, vragen of antwoorden van klanten, of andere inhoud die door u is gegenereerd voor weergave op de website plaatst (inclusief alle afbeeldingen, video of audio, allemaal samen "inhoud", verleent u MORENO.care (a) een niet-exclusieve , royaltyvrije licentie om dergelijke inhoud over de hele wereld te gebruiken, reproduceren, publiceren, beschikbaar stellen, vertalen en wijzigen (inclusief het recht om deze rechten aan derden in licentie te geven) en (b) het recht om de naam te gebruiken die u indient in verband met dergelijke inhoud. Er worden geen morele rechten overgedragen door deze bepaling.

U kunt uw inhoud verwijderen uit openbare weergave of, waar dergelijke functionaliteit wordt aangeboden, instellingen wijzigen zodat deze alleen wordt getoond aan mensen aan wie u toegang verleent.

U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van alle rechten op de inhoud die u plaatst of anderszins beheert; dat, op de datum dat de inhoud of het materiaal wordt gepost: (a) de inhoud en het materiaal nauwkeurig zijn en (b) het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u levert niet in strijd is met enig toepasselijk beleid of richtlijnen en geen schade zal toebrengen aan persoon of entiteit (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U stemt ermee in om MORENO.care te vrijwaren voor alle claims die door een derde partij tegen MORENO.care zijn ingediend die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud en het materiaal dat u levert, behalve voor zover enige aansprakelijkheid voortvloeit uit ons verzuim om de inhoud correct te verwijderen wanneer deze op de hoogte wordt gesteld van het illegale karakter van de inhoud die voortvloeit uit of op grond van, of afkomstig is van de inhoud die u aan ons hebt meegedeeld. Door inhoud uit de openbare weergave te verwijderen, trekt u uw licentie voor MORENO.care in om die inhoud openbaar te publiceren en beschikbaar te maken.

8. Aanspraken op intellectueel eigendom

MORENO.care respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn gebruikt op een manier die aanleiding geeft tot bezorgdheid over inbreuk, neem dan contact met ons op.

9. MORENO.care-softwarevoorwaarden

Naast deze gebruiksvoorwaarden zijn de voorwaarden onder aanvullende MORENO.care-softwarevoorwaarden van toepassing op alle software (inclusief eventuele updates of upgrades van de software en alle bijbehorende documentatie) die we u van tijd tot tijd ter beschikking stellen voor gebruik in verbinding met MORENO.care-diensten (de MORENO.care-software).

10. Onze aansprakelijkheid

We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de MORENO.care-diensten ononderbroken zal zijn en dat transmissies foutloos zullen zijn. Vanwege de aard van internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot MORENO.care-diensten af en toe worden opgeschort of beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen proberen de frequentie en duur van een dergelijke opschorting of beperking te beperken.

MORENO.care is niet verantwoordelijk voor (a) verliezen die niet zijn veroorzaakt door een inbreuk van onze kant, of (b) zakelijk verlies (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven) , of (c) enige indirecte of gevolgschade die zowel voor u als voor ons niet te voorzien was toen u de MORENO.care-diensten begon te gebruiken.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze voorwaarden als de vertraging of het niet nakomen het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Deze voorwaarde doet geen afbreuk aan uw wettelijke recht om goederen binnen een redelijke termijn te laten verzenden of diensten te laten leveren of om een terugbetaling te ontvangen als bestelde goederen of diensten niet binnen een redelijke tijd kunnen worden geleverd vanwege een oorzaak buiten onze redelijke controle.

De wetten van sommige landen staan sommige of alle hierboven beschreven beperkingen niet toe. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze verantwoordelijkheid uit voor frauduleuze verklaringen door ons of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

11. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland. Als u een consument bent en uw gewone verblijfplaats in de EU of het VK heeft, geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet van uw land van verblijf. We stemmen er beiden mee in om ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het district waar MORENO.care is geregistreerd, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten af te dwingen in verband met deze gebruiksvoorwaarden in Duitsland of in de EU-land waar u woont. Als u in de EU woont, voorziet de Europese Commissie in een online platform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt openen: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Als u een zaak onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.

12. Controles exporteren

U stemt ermee in dat u geen producten (inclusief software of andere digitale producten) die u op de website hebt gekocht, zult exporteren, herexporteren of overdragen naar een land, individu, bedrijf, organisatie of entiteit waarnaar dergelijke export wordt beperkt of verboden door wet. Bijvoorbeeld economische sancties en embargo's opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Naties, Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën of Handel en andere overheidsinstanties (zoals embargo's opgelegd aan specifieke landen, of economische sancties opgelegd aan personen of bedrijven wegens terrorisme of witwasmisdrijven) kan u verbieden om producten mee te nemen naar andere landen, zelfs voor uw eigen persoonlijk gebruik, en/of producten te verzenden (hetzij fysiek per post of digitaal via e-mail of het delen van bestanden) naar bepaalde personen, bedrijven, organisaties of entiteiten. Daarnaast stem je ermee in dat je geen product of dienst van de website zult afnemen als je onderworpen bent aan beperkende maatregelen (sancties).

13. Wijzigingen in de service of wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in de diensten, het beleid, de algemene voorwaarden van MORENO.care, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden en Servicevoorwaarden. U bent onderworpen aan de algemene voorwaarden, het beleid en de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de MORENO.care-diensten gebruikt. Als een van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in de diensten, het beleid, de algemene voorwaarden van MORENO.care, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden en Servicevoorwaarden. U bent onderworpen aan de algemene voorwaarden, het beleid en de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de MORENO.care-diensten gebruikt. Als een van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet- afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

14. Vrijstelling

Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze gebruiksvoorwaarden schendt.

15. Kinderen

Wij verkopen geen producten voor aankoop door kinderen. Wij verkopen kinderproducten voor aankoop door volwassenen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de MORENO.care-diensten alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

16. Onze contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door MORENO.care.

MORENO.care sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warschau
Polen

17. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van rechtschendingen

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden en u in aanmerking komt voor merkregistratie, meld u dan aan voor die service en dien uw klacht in. Dien anders uw klacht in via ons contactformulier. Dit formulier kan worden gebruikt om alle soorten claims op het gebied van intellectueel eigendom te melden, inclusief maar niet beperkt tot claims op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, ontwerpen en patenten.

Na ontvangst van een klacht kunnen we bepaalde acties ondernemen, waaronder het verwijderen van informatie of een item, en beëindiging van herhaalde overtreders in gepaste omstandigheden. Al dergelijke acties worden ondernomen zonder enige erkenning van aansprakelijkheid en zonder afbreuk te doen aan rechten, rechtsmiddelen of verdedigingen, die allemaal uitdrukkelijk voorbehouden zijn. Dit omvat het doorsturen van de klacht naar de partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van de vermeend inbreukmakende inhoud. U stemt ermee in MORENO.care te vrijwaren voor alle aanspraken van een derde tegen MORENO.care die voortvloeien uit of verband houden met het indienen van een klacht.

Belangrijke waarschuwing: het geven van valse, misleidende of onnauwkeurige informatie in het Meldingsformulier aan MORENO.care kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Neem bij vragen contact op met een juridisch adviseur.

18. Kennisgeving en procedure voor het melden van MORENO.care van lasterlijke inhoud

Omdat er veel producten worden vermeld en veel recensies en opmerkingen van klanten worden gehost op morenocare.com, is het voor ons niet mogelijk om op de hoogte te zijn van de inhoud van elk product dat te koop wordt aangeboden, of van elke klantrecensie of opmerking die wordt weergegeven. Dienovereenkomstig werken wij op basis van "kennisgeving en actie". Als u van mening bent dat inhoud op of in een product dat te koop wordt aangeboden op de website morenocare.com een lasterlijke verklaring bevat, neem dan onmiddellijk contact op met MORENO.care door een melding van lasterlijke inhoud in te vullen en in te dienen bij morenocare.com. Stuur het naar info@morenocare.com met als onderwerpregel Melding wegens laster [vul uw naam in] of stuur het per post naar:

MORENO.care sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warschau
Polen

Belangrijke waarschuwing: het geven van valse, misleidende of onnauwkeurige informatie in de Kennisgeving aan morenocare.com van lasterlijke inhoud op morenocare.com kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.